Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Upplands-Bro Kommuns Bildarkiv är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Du kan kontakta oss via följande epost: kulturmiljo@upplands-bro.se

Hur länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Upplands-Bro Kommuns Bildarkiv sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Rätt att begära information

Vill du veta hur Upplands-Bro Kommuns bildwebb behandlar dina personuppgifter, skicka en begäran till oss, via kulturmiljo@upplands-bro.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.